Obowiązek rejestracji i złożenia sprawozdań do 28 lutego 2016!

Obowiązek rejestracji i złożenia sprawozdań do 28 lutego 2016!

Wszystkim naszym klientom przypominamy, że do 28 lutego 2016 mają obowiązek zarejestrować się w Bazie Danych Sprawozdań IChP oraz złożyć sprawozdania za 2015 rok.

BOWOiK informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 19 stycznia 2016 roku Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. U. 2016, poz. 88) w dniu 22 stycznia 2016 na stronie http://www.bds.ichp.pl została uruchomiona Baza Danych Sprawozdań o SZWO i FGC (F-gazach).

Do 28 lutego 2016, a następnie co rok, każdy podmiot, który przywozi na terytorium RP z innych krajów UE oraz spoza terytorium Unii F‑gazy oraz zawierające F-gazy produkty (w tym stacjonarne lub ruchome urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła), ma obowiązek złożenia sprawozdania do Instytutu Chemii Przemysłowej.

Obowiązek dotyczy także wszystkich tych, którzy stosują F-gazy w produkcji, instalowaniu, napełnianiu, serwisowaniu lub konserwacji produktów, urządzeń i instalacji.

Objęte obowiązkiem sprawozdań firmy muszą do 28 lutego 2016 zarejestrować się w tej bazie danych, a następnie przekazać swoje roczne sprawozdanie za 2015 w postaci formularza elektronicznego.

Przed rejestracją należy zapoznać się z „Instrukcją Użytkownika Bazy Danych Sprawozdań o SZWO i FGC (BDS)”: http://www.ichp.pl/bowoik-bds

Nieprzekazanie w terminie sprawozdania zagrożone jest karą w wysokości od 600 do 3.000 zł.

Powrót do góry